O PROJEKCIE

Home>O projekcie>Czym jest E-GIFT?
Czy wiesz, że:

Jeszcze w czasie, gdy trwał pierwszy E-GIFT padały już pytania o kolejną edycję oraz zgłaszano deklaracje udziału. Zobacz Fotoalbum 2009 >>>

Czym jest E-GIFT?

E-GIFT czyli European Gas Independent Fuel Tour to szeroko zakrojony projekt promocji LPG jako ekonomicznie i ekologicznie przyjaznego paliwa dostępnego od zaraz. Organizatorem E-GIFT jest Grupa ELPIGAZ -  wiodący producent instalacji gazowych, zbiorników LPG i ciśnieniowych do samochodów oraz sprężarek powietrza.

Podstawowe cele projektu to:

 

  • rozwój rynku autogazu w Polsce i w Europie
  • promocja projektu Roadmap
  • promocja LPG jako sposobu na redukcje emisji CO2
  • prezentacja nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych na rynku LPG 

 

E-GIFT to połączenie rajdu różnych pojazdów zasilanych gazem płynnym - od motocykla do tira – przez wybrane miasta w Polsce (Zielony Konwój LPG), z konferencjami prowadzonymi przez najwyższej klasy ekspertów z kraju i z zagranicy, konkursami i prezentacją najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych na rynku autogazu.

E-GIFT otwiera drogę docierania z ważnymi informacjami do osób, którym trzeba przybliżać branżę LPG, aby zapewnić jej stabilny rozwój na kolejne lata; drogę do klientów, decydentów, samorządów terytorialnych, organizacji biznesowych.

 

Organizator:

 

 

 

Patronat honorowy:

 

 

 

   

 

   

 

 

 

  

 

Partnerzy:  

 

  

 

    

 

 

 

 

    

 

 

     

  

  

 

Patronat medialny: