O PROJEKCIE

Home>O projekcie>Elementy projektu
Czy wiesz, że:

W pierwszym Zielonym Konwoju LPG wzięły udział samochody z Czech, Łotwy, Niemiec, Włoch i Polski. Przez 3 dni uczestnicy Zielonego Kownoju LPG, pokonując 1000 km przejechali przez 8 województw i spotkali się z ponad 400 osobami prezentując najnowsze rozwiązania i udzielając zainteresowanym cennych i rzetelnych informacji o LPG.

Elementy projektu

European Gas Independent Fuel Tour (E-GIFT) to szeroko zakrojony projekt promocji LPG jako paliwa ekologicznego i ekonomicznego składający się z 3 elementów:

 

1.   ZIELONY KONWÓJ LPG czyli rajd pojazdów samochodowych: samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych i użytkowych zasilanych LPG przez wybrane miasta Europy. To projekt informacyjny poświęcony komunikacji i uświadamianiu korzyści ekologicznych, ekonomicznych z zastosowania paliw gazowych, które są tanie, bezpieczne i przyjazne dla środowiska.

 

2.   KONFERENCJE, podczas których omówione zostaną istotne zagadnienia dotyczące zastosowania LPG jako nośnika energii, które odbędą się w kraju i za granicą  – w tych miastach gdzie zatrzyma się Zielony Konwój LPG oraz w stolicach wybranych krajów skąd wystartują zagraniczni partnerzy E-GIFT.

 

3.    KONKURSY I EVENTY - w trakcie trwania Zielonego Konwoju LPG jego uczestnicy wezmą udział w konkursach na „Najmniejszy koszt przejazdu”, „Najtańszą moc”, odbędą się również venty – niespodzianki.

 

E-GIFT 2010 za nami!

Zobacz realację >>>

 

 

Organizator:

 

 

 

Patronat honorowy:

   

   

 

   

 

 

 

  

 

Partnerzy:  

 

  

 

    

 

 

 

 

    

 

 

     

  

  

 

Patronat medialny: